Apie įmonę >>>>>

ATASKAITOS

Pranešimas Stovintiems eilėje deklaracijų teikimo už 2015 metais 

Pasiūlymas Kompensacijai

DARBO SKELBIMAS - Būsto priežiūros skyriaus specialistas (-ė)

Asmenų, kuriems paskirta Kompensacija, sąrašas 

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti Vilniaus miesto savivaldybėje, patvirtintą sąrašąs.

Asmenų ir šeimų, kuriems skiriama būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, sąrašas


Asmenų ir šeimų, kuriems skiriama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, sąrašas


Asmenų, kuriems paskirta Kompensacija, sąrašas 

Informacija dėl SĮ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos narių atlygio.

Informacija dėl gyvenamosios vietos deklaravimo

Informacija apie būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydį 

Atmintinė lengvatinei paskolai

Paramos būstui išsinuomoti eilė

Sutikimas dėl duomenų gavimo


Gerbiami Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto gyventojai, pranešame, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 1-130 patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašą.

Informuojame, kad SĮ „Vilniaus miesto būstas“ naują nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką pradės taikyti nuo 2015 m. spalio 1 d. 

Papildoma informacija Vilniaus miesto socialinio būsto nuomininkams:

Papildoma informacija Vilniaus miesto savivaldybės būsto nuomininkams:


Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=485262&p_tr2=2

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493442&p_tr2=2

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 1-130

http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30268771