Naujienos

Vilniaus miestas skelbia konkursą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus/-ės pareigoms užimti.
Tai Vilniuje paramą apsirūpinti būstais teikianti ir jų plėtrą užtikrinanti įstaiga, administruojanti 3500
Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų.

Ieškoma šiuolaikiško, organizuoto valdytojo, puikaus stratego, kuris supranta, kad kokybiškas
būstas skatina socialinę integraciją, kad pagalbos ieškantiems gyventojams skiriami būstai
patogumais neturi nusileisti privatiems butams, o būstų plėtra mieste vyktų tolygiai.
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ siekia tapti vilniečių partneriu, skatinančiu turėti namus.

Būsimasis „Vilniaus miesto vadovas“ turi gebėti priimti sprendimus dėl turto vertinimo, planuoti,
organizuoti ir kontroliuoti įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, pasižymėti strateginiu-sisteminiu
mąstymu, iniciatyvumu, inovatyvumu, atvirumu pokyčiams.
Vadovui svarbu turėti teisės, ekonomikos, finansų valdymo ir kitų žinių,
reikalingų įmonei sėkmingai vadovauti, ir bent 3 metų

vadovavimo įmonei ar jos padaliniui patirtį.

Daugiau informacijos apie konkursą https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=1215
Kandidatų paraiškas prašome teikti iki 2022-04-13 per atrankų portalą VATIS.

Skelbimo nuoroda:
https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;784150.html
Daugiau informacijos tel. 8 5 2112639 ir el. p. kristina.kalesnykiene@vilnius.lt.