Noriu grąžinti būstą

Norint atsisakyti Jums išnuomotų Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų ir jas perduoti, reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje,  ir užpildyti atitinkamos formos prašymą.

Atsakingas specialistas susisiekia su nuomininku ir suderina abiem pusėms patogią perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datą ir sutartu laiku atvyksta perimti patalpų.
Pažymėtina, kad:

  • patalpas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistams suderintu laiku privalo perduoti pagrindinis būsto nuomininkas arba asmuo, turintis notaro arba seniūno patvirtintą įgaliojimą perduoti patalpas pagrindinio būsto nuomininko vardu (išimtis – mirties atveju ir kt.);
  • patalpos ir jų priklausiniai (jei yra priskirtos rūsio patalpos) perdavimo metu turi būti laisvos, švarios, be pašalinių daiktų. Kitu atveju, sąskaitos, už atliktus patalpų valymo darbus, bus pateiktos buvusiems nuomininkams;
  • perduodant patalpas, perduodami raktai nuo buto, jo priklausinių, vartų (jei yra), pašto dėžutės ir kt.
  • patalpos perdavimo metu turi atitikti objekto kadastrinių matavimų bylos duomenis (patalpų suplanavimas, patogumai ir kt.). Kitu atveju, visos sąskaitos, susijusios su pirminės būklės atstatymu arba rekonstrukcijos įteisinimu, bus pateiktos buvusiems nuomininkams;
  • po patalpų perdavimo, gyventojai turi panaikinti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis šiuo adresu;
  • pažymime, kad patalpų perdavimo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ terminas – 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo datos. Šis terminas gali būti pratęstas Jūsų atskiru pranešimu. Jei per nurodytą laikotarpį nuo prašymo pateikimo dienos patalpos nebus perduotos SĮ „Vilniaus miesto būstas“, prašymas bus laikomas negaliojančiu.

ATSISAKYMAS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS


<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>