Noriu remontuoti / rekonstruoti / renovuoti nuomojamą būstą

Prašymus dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto remonto nagrinėja Patalpų remonto darbų komisija (sudaryta SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus 2017-02-03 įsakymu Nr. 1.23-17/13).

Norint pateikti prašymus dėl remonto darbų, siūloma kreiptis į Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) ir pateikti dokumentus:

 1. prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto remonto;
 2. pažymas iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir (ar) organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), adresu Viršuliškių skg. 34, Vilniuje; UAB „Vilniaus vandenys“, adresu Spaudos g. 8, Vilniuje; AB „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Smolensko g. 12, Vilniuje; namą administruojanti įmonė);
 3. Nagrinėjant klausimus, susijusius su Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir (ar) kitų patalpų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, pajungimo prie miesto vandentiekio, kanalizacijos bei dujotiekio tinklų ir (ar) kitų darbų, klausimas ruošiamas nagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijos (toliau – NGPPK) posėdžiui dėl pritarimo (nepritarimo) planuojamiems darbams. Rengiant klausimus NGPPK pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:
  – patalpų savininko prašymą;
  – dokumento, patvirtinančio teisę į nekilnojamąjį turtą, kopiją (NTR išrašas);
  – pilna projekto kopiją bei aiškinamąjį raštą su pastabomis;
  – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pažymą (jei objektas yra įtrauktas į Kultūros paveldo registrą ar yra kultūros paveldo teritorijoje ar apsaugos zonoje);
  – namą administruojančios įmonės (bendrijos) sutikimą (pritarimą) numatytiems darbams;
  – jei projektas susijęs su vandens įvedimu, reikalinga UAB „Vilniaus vandenys“ išduotų techninių sąlygų kopija.
  – gavus visus reikalingus dokumentus, esant būtinybei, klausimas derinamas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir Miesto ūkio ir transporto departamentais.

Atsižvelgiant į situaciją gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų.


Prašymas dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto remonto gali būti nenagrinėjamas, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, bet ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).


<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>