Ataskaitos

2017 III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 
II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 I ketvircio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkinys IV ketvirtis
2016 m. Finansinė ataskaita
2016 m. Veiklos ataskaita

2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

2015 m. Veiklos ataskaita

2014 m. Veiklos ataskaita

2014 m. Audito ataskaita


2014 m. finansų ataskaita

2013 m. Audito ataskaita

2013 m. Audito išvada

2013 m. Veiklos ataskaita

2013 m. Finansinė ataskaita

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis