Informacija dėl naujo mokesčio

Informuojame, kad Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintoje Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikoje (toliau – Metodika) nustatyta tvarka. Metodikos 7 punkte nustatyta Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiavimo formulė:

Nk = Nb x Klrv x Pk, kur:

Nk būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui (eurais per mėnesį);

Nb – bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis (eurais per mėnesį), kurį nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);

Klrv – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas;

Pk = 8 – tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvas (kv. metrais).

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-31 įsakymu Nr. A1-820 buvo patvirtintas bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis Vilniaus miesto savivaldybei 2016 metams Nb = 5,75 eurai už 1 kv. metrą per mėnesį;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-26 nutarimu Nr. 1108 buvo nustatytas Bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas – Klrv = 1,6.

 

Vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, buvo apskaičiuotas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui Vilniaus miesto savivaldybėje Nk, kuris 2016 metams sudaro 73,6 eurus per mėnesį vienam asmeniui ar šeimos nariui (5,75 x 1,6 x 8 = 73,6 Eur/mėn.).