Teisės aktai

ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

 

POĮSTATYMINIAI TEISĖS AKTAI
Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją, komunalines paslaugas tvarka
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės

 

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI
Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašas
Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas
Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas
Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės