Noriu išsinuomoti savivaldybės būstą su bendro naudojimo patalpomis

Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai su bendrojo naudojimo patalpomis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip bendrabučiai, kurie nėra naudojami pagal jų pradinę paskirtį, ar gyvenamosios patalpos (kambariai su bendrojo naudojimo patalpomis) ir kurių pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).

Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpomis, sąrašą, ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus neviršija įtvirtintų metinių pajamų ir turto dydžių (asmens be šeimos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 5888 Eur ir turtas 11904 Eur, dviejų ir trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos 11648 Eur ir turtas 21504 Eur, keturių ir daugiau asmenų šeimos kiekvienam asmeniui neturi viršyti 3328 Eur ir turtas 9600 Eur) ir jeigu šie asmenys ir šeimos neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio tinkamo gyventi būsto ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje.

Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis nuomojamas eilės tvarka, atsižvelgiant į pateikto raštiško prašymo išnuomoti būstą užregistravimo dieną, šiems asmenims ar šeimoms:

  1. našlaičiams ir likusiems be tėvų globos asmenims (jų šeimoms), ne vyresniems kaip 36 metų išnuomojama pirmumo teise);
  2. jaunoms šeimoms;
  3. neįgaliems asmenims ar jų šeimos nariams.

Asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpomis, sąrašą, Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis gali būti išnuomojamas vieniems metams be teisės pratęsti nuomos terminą:

  1. šeimoje smurtą patiriantiems asmenims su vaikais, asmenims ar šeimoms, patiriančioms socialinę riziką dėl gyvenamosios vietos nebuvimo ar staigaus praradimo, dėl smurto šeimoje ar panašių aplinkybių, dėl kurių gyvenimas gyvenamojoje vietoje tampa neįmanomas (pateikusiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar socialinių darbuotojų išvadą, pažymą apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (smurto atveju) ir kitus Administratoriaus nurodytus dokumentus);
  2. Savivaldybės ir socialinio būsto nuomininkams, iškeldinamiems iš jų nuomojamo būsto, turintiems faktiškai su tėvais gyvenančių nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių, vykdant priimtus ir įsigaliojusius teismų sprendimus.

Jeigu asmenys ir šeimos be svarbių priežasčių du kartus iš eilės pasiūlyme nurodytu terminu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis pasiūlytą skirtingą Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpomis, kitas Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpomis jiems nebesiūlomas ir jie išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės būstą su bendrojo naudojimo patalpomis, sąrašo.

Prašymo blankas