Nuomos mokesčio dalies kompensacija ukrainiečiams

Nuomos mokesčio dalies kompensacija ukrainiečiams

Bėgantieji nuo karo Ukrainoje Lietuvoje gali pasinaudoti būsto nuomos kompensacija ukrainiečiams. Kompensacija mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis ir prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo kreipimosi dėl kompensacijos dienos.


Teisę į būsto nuomos kompensaciją turi ukrainiečiai, kurie:

 • turi suteiktą laikinąją apsaugą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje (atkreipiame dėmesį, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal LR įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 40 str. 1 d. 5-6 punktus nepatenka į LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo taikymo sritį, taigi, kompensacija nepriklauso);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;
 • sudarytą būsto nuomos sutartį yra įregistravę Nekilnojamojo turto registre.

Nuomos kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą kartu gyvenančių ukrainiečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skaičių.

Gauti, pratęsti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje galima el. būdu prisijungus prie Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapio https://www.migracija.lt/e-leidimas.

Norintys gauti nuomos kompensaciją ukrainiečiai turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją formą (BP-4);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • leidimas gyventi LR teritorijoje;
 • būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
 • išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >