Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas