Aby zrezygnować z wynajętych Państwu pomieszczeń będących własnością Samorządu Miasta Wilna i je przekazać, należy zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, lok. 10, i wypełnić wniosek na odpowiednim formularzu.

Specjalista wyznaczony jako osoba odpowiedzialna kontaktuje się z najemcą i uzgadnia termin podpisania świadectwa odbioru dogodny dla obu stron i w umówionym czasie stawia się w celu przejęcia pomieszczeń.

Zwracamy uwagę, że pomieszczenia w momencie przekazania powinny być zwolnione, czyste i pozbawione zbędnych przedmiotów. W innym przypadku faktury za sprzątanie pomieszczeń otrzymają byli najemcy. Pomieszczenia w momencie przekazania powinny być zgodne z danymi z akt pomiarów katastralnych obiektu (dotyczącymi rozplanowania pomieszczeń, udogodnień). W innym przypadku wszystkie faktury związane z przywróceniem pierwotnego stanu pomieszczeń lub zalegalizowaniem rekonstrukcji zostaną wystawione byłym najemcom.

Prašymo forma