Aby ustalić prawo do najmu mieszkania socjalnego, powinni Państwo co roku o dnia 1 maja za deklarować (na formularzu FR0001) majątek (w tym uzyskane dochody) za rok kalendarzowy d zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie o oświadczeniu majątkowym, składając deklarację do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas lub zgodę na to, by ww. spółka sama mogła sprawdzić wypełnioną deklarację oraz inne niezbędne do ustalenia prawa dokumenty dzięki połączeniu się z bazą danych.