Aby przedłużyć zawartą na czas określony umowę najmu mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna, należy zwrócić się do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, lok. 10, i złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przedłużenie umowy najmu na czas określony mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna;
  • roczną deklarację z majątku i uzyskanych dochodów mieszkańca (rodziny) (za rok kalendarzowy) wypełnioną zgodnie z procedurą ustanowioną w Ustawie o zgłaszaniu miejsca zamieszkania Republiki Litewskiej lub pisemną zgodę na to, by pracownik spółki mógł wyszukać te dane w oparciu o procedurę ustanowioną w przepisach ustawowych celem ustalenia prawa do państwowego wsparcia;
  • zaświadczenie organu zgłaszającego o zgłoszonym miejscu zamieszkania (zameldowania) i stanie cywilnym lub pisemną zgodę na wyszukiwanie tych danych w informacyjnym systemie Zgłoszeń Miejsca Zamieszkania przez pracownika spółki;
  • oświadczenia wszystkich członków rodziny wnioskodawcy o nieruchomości, którą posiadają (posiadali) na własność w Republice Litewskiej, wydane przez przedsiębiorstwo państwowe Centrum Rejestrów lub pisemną zgodę na to, by pracownik spółki mógł wyszukać te dane w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów;
  • pisemną zgodę osoby (w przypadku rodziny – wszystkich jej pełnoletnich członków) na pozyskiwanie informacji o depozytach i otrzymanych pożyczkach w bankach oraz w innych instytucjach finansowych, danych z przedsiębiorstwa państwowego Centrum Rejestrów o (dawniej) posiadanej nieruchomości, jak również informacje z Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej o zadeklarowanym majątku (w tym z uzyskanych dochodów) za rok kalendarzowy, jeżeli nie została ona złożona;
  • zaświadczenia o dokonaniu opłat za wyświadczone usługi komunalne i inne usługi powiązane wydane przez spółki i (lub) organizacje świadczące usługi komunalne i inne usługi powiązane (UAB Ignitis (dostawa energii elektrycznej i gazu) pod adresem: Viršuliškių skg. 34; UAB Vilniaus vandenys pod adresem: Spaudos g. 8; AB Vilniaus šilumos tinklai pod adresem: Spaudos g. 6-1; przedsiębiorstwo zarządzające domem);

podstawę prawną najmu mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna (nakaz, decyzję, zarządzenie itd.).

 

 

Prašymas dėl terminuotos nuomos sutarties pratęsimo