Aby złożyć wniosek o wykonanie prac remontowych, zalecany jest kontakt z Działem Nadzoru (lok. 13) samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, pod adresem: Švitrigailos g. 7, Vilnius, i podanie następujących dokumentów:

wniosek o wykonanie prac remontowych w mieszkaniu będącego własnością Samorządu Miasta Wilna;

  • zaświadczenia o dokonaniu opłat za wyświadczone usługi komunalne i inne usługi powiązane, wydane przez spółki i (lub) organizacje świadczące usługi komunalne i inne usługi powiązane (AB Energijos skirstymo operatorius (dostawy energii elektrycznej i gazu) pod adresem: Viršuliškių skg. 34, Vilnius; UAB Vilniaus vandenys pod adresem: Spaudos g. 8, Vilnius; AB Vilniaus šilumos tinklai pod adresem: Smolensko g. 12, Vilnius; przedsiębiorstwo zarządzające domem);
  • Przy rozpatrywaniu kwestii związanych z generalnym remontem, rekonstrukcją, przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej mieszkania będącego własnością Samorządu Miasta Wilna i (lub) innych pomieszczeń, a także (lub) z innymi pracami, akceptacją (jej brakiem) na wykonanie przyszłych prac, wnioskodawca powinien złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek właściciela mieszkania;
  • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości (odpis z Rejestru Nieruchomości);
  • pełną kopię projektu oraz pismo wyjaśniające z uwagami;
  • zaświadczenie z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury (jeżeli obiekt jest wpisany do Rejestru Dziedzictwa Kulturowego, znajduje się na terenie dziedzictwa kulturowego lub w strefie ochronnej);
  • zgodę przedsiębiorstwa (towarzystwa) zarządzającego domem na wykonanie przewidzianych prac (ich akceptację);
  • jeżeli projekt odnosi się do wykonania przyłącza wody, niezbędna jest kopia warunków technicznych wydanych przez spółkę UAB Vilniaus vandenys.
  • Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, gdy jest to konieczne, ww. kwestia uzgadniana jest przez Departament Rozwoju Miasta oraz Departament Gospodarki Miejskiej i Transportu Administracji Samorządu Miasta Wilna.

Prašymas dėl remonto