Zapłaty czynszu za najem mieszkania można dokonać w kasach sklepu „Maxima”, okazując fakturę za najem mieszkania. Cena usługi wynosi 0,21 EUR.

Zaległość z tytułu najmu mieszkania można zapłacić przelewem na konto samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas, wskazując w poleceniu zapłaty następujące szczegóły:

Nazwa odbiorcy: SĮ Vilniaus miesto būstas

Nr identyfikacyjny odbiorcy: 124568293

Konto os.: LT027300010000558740

Bank AB Swedbank, kod banku 73000

W poleceniu zapłaty (w polu „Tytuł“) należy wskazać płatnika, mieszkanie i usługę, za które dokonywany jest przelew (np. Jan Kowalski, za najem mieszkania zlok. pod adresem: Kačių g. 1-10, Vilnius). Dokonując zapłaty w związku ze sprawą cywilną należy wskazać jej numer.

W przypadku braku możliwości zapłaty bieżącego zadłużenia proszę przybyć do samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas w celu uzgodnienia odroczenia terminu jego spłaty.

Bardziej szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: (8 5) 250 0760.