Būsto grąžinimas

Būsto grąžinimas

Šiame puslapyje rasite informaciją apie išsinuomoto savivaldybės ar socialinio būsto grąžinimą SĮ „Vilniaus miesto būstas“.

Norintys atsisakyti išsinuomotų Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų ir jas perduoti, turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą dėl gyvenamųjų patalpų atsisakymo SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos;
 • atsiuntus prašymą elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje;
 • atsiuntus prašymą adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Po prašymo pateikimo:

 • atsakingas specialistas susisiekia su nuomininku ir suderina abiem pusėms patogią perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datą ir sutartu laiku atvyksta perimti patalpų;
 • patalpas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ specialistams suderintu laiku privalo perduoti pagrindinis būsto nuomininkas arba asmuo, turintis notaro arba seniūno patvirtintą įgaliojimą perduoti patalpas pagrindinio būsto nuomininko vardu (išimtis – mirties atveju ir kt.);
 • patalpos ir jų priklausiniai (jei yra priskirtos rūsio patalpos) perdavimo metu turi būti laisvos, švarios, be pašalinių daiktų. Kitu atveju, sąskaitos už atliktus patalpų valymo darbus bus pateiktos buvusiems nuomininkams;
 • perduodant patalpas, perduodami raktai nuo buto, jo priklausinių, vartų (jei yra), pašto dėžutės ir kt.
 • patalpos perdavimo metu turi atitikti objekto kadastrinių matavimų bylos duomenis (patalpų suplanavimas, patogumai ir kt.). Kitu atveju, visos sąskaitos, susijusios su pirminės būklės atstatymu arba rekonstrukcijos įteisinimu, bus pateiktos buvusiems nuomininkams;
 • po patalpų perdavimo gyventojai turi panaikinti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis šiuo adresu;
 • patalpų perdavimo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ terminas – 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo datos. Šis terminas gali būti pratęstas atskiru nuomininko pranešimu. Jei per nurodytą laikotarpį nuo prašymo pateikimo dienos patalpos nebus perduotos SĮ „Vilniaus miesto būstas“, prašymas bus laikomas negaliojančiu.

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >