Teisinė informacija

SĮ „Vilniaus miesto būstas" veiklą reglamentuoja šie teisės aktai: