Naujienos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitus baziniams būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžiams savivaldybėms (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-1296 ), keičiasi būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų dydžiai.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiavimas

Klrv = 2, kai kompensacija mokama 1 asmeniui;
Klrv = 1,4, kai kompensacija mokama 2 asmenų šeimai;
Klrv = 1,2, kai kompensacija mokama 3 asmenų šeimai;
Klrv = 1,1, kai kompensacija mokama 4 ir daugiau asmenų šeimai.
Patvirtintas minimalus bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis Nb min. – 2,32 euro už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį.
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas pagal šią formulę:
Nk = Nb x Klrv x Pk, kur:
N– būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui (eurais per mėnesį);
Nb – bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), kurį nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras ir kuris negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (Nb min.);
Klrv – Vyriausybės patvirtintas bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas;
P– nuomojamo būsto naudingasis plotas, faktiškai tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui (kv. metrais), kuris negali būti mažesnis kaip 10 kv. metrų ir didesnis kaip 14 kv. metrų (apvalinant iki 2 skaičių po kablelio).

Primename, kad kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio. Pasiskaičiuoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją galite SKAIČIUOKLĖS  pagalba

Nuotoliniu būdu  

Aptarnaujant gyvai

Užpildant prašymo formą internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudus nuorodą.

Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje
nuo 2021-09-13 aptarnausime tik turinčius galimybių pasą