Apie mus

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-474 pertvarkant UAB „Bendruva“. Šiandien įmonė patikėjimo teise administruoja daugiau kaip 3 500 Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių turtinių vienetų.

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:

 • Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų bei negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas.
 • valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas.
 • socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas.
 • socialinio būsto plėtros programos nuostatų įgyvendinimo organizavimas.
 • savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.

Įmonės misija:

 •  vilniečių partneris, skatinantis turėti namus.

Įmonės vizija:

 • racionaliai parinkti paramos būstu formą;
 • operatyviai suteikti paslaugas;
 • efektyviai valdyti ir tvariai plėsti Vilniaus patikėtą turtą.

Pagrindiniai įmonės tikslai:

 • administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis;
 • organizuoti valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimą Vilniaus miesto gyventojams;
 • organizuoti socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimą;
 • organizuoti Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus palėpes) pardavimo pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnį procesus;
 • įgyvendinti socialinio būsto plėtros programos nuostatas.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ DEKLARACIJA ĮMONEI SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS ĮSTATAI“

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos nariai
Rokas Uscila, nuo 2020-02-28
pirmininkas nuo 2020-04-02
Informacinės technologijos
Laima Urbšienė, nuo 2020-02-28 Finansų valdymas
Julija Abromavičienė, nuo 2020-02-28 Žinios įmonės veiklos srityje
Agata Isajeva, nuo 2023-02-01 Darbuotojų atstovė
Almantas Šimonis, nuo 2020-03-18 Valdymas, strateginis planavimas

Valdybos nariai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – UAB „JURIDICON“, el. p.: dap@juridicon.lt