Atviri duomenys

Atviri duomenys

Šiame puslapyje pateikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atviri duomenys.

Parama vilniečiams būstui įsigyti ir išsinuomoti teikiama vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Vilniaus miesto savivaldybės būstų fondų sąrašai

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas