Poįstatyminiai teisės aktai

POĮSTATYMINIAI TEISĖS AKTAI
Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ad5dd80902e11e4bb408baba2bdddf3
Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją, komunalines paslaugas tvarka https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDDE3D0FB137
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07302108A4A0/wCCGDzLyKF
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFF0DEBA3C9/NeVzXAtpXm