Nuosavo būsto išnuomojimas

Sostinės savivaldybė ketina išsinuomoti 50 būstų

Vilniaus miesto savivaldybė, vykdant suplanuotus strateginius tikslus, planuoja išsinuomoti 50 būstų socialinio būsto reikmėms. Šiam tikslui pasiekti Savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1867 „Dėl nuomos teisių įsigijimo iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų“ nustatė 1 kv. m naudingojo ploto nuomos kainą, kuri negali viršyti 16 Eur už 1 kv. m per mėnesį įskaitant galimą nuomos kainos indeksavimą. 2023-12-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2868/23 „Dėl būstų nuomos įsigijimo iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintos pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai planuojamiems išsinuomoti būstams.

Nuomos objektas – 21-47 kv. m gyvenamosios paskirties būstai, esantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Būstai nuomojami su teisiškai įregistruotais priklausiniais (rūsiais, sandėliukais ir pan.), jei tokie yra, išskyrus automobilių stovėjimo vietas. Nuomojami visiškai įrengti ir tinkami gyventi būstai. Prioritetas teikiamas mažesnio ploto būstams. Nenuomojami būstai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose su krosniniu šildymu. Reikalavimai planuojamiems išsinuomoti būstams surašyti pirkimo sąlygose, kurias rasite paspaudę šią nuorodą (https://aktai.vilnius.lt/document/30402933).

Paraiškos (pasiūlymai) gali būti teikiamos paštu ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška reikia pateikti užpildytą sutikimo formą, buto kadastrinių matavimų bylos kopiją (arba plano kopiją) bei kitus pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus. Neišsinuomojus reikiamo kiekio būstų skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ būstų nuomos pirkimas bus tęsiamas neskelbiamų derybų būdu.

Užpildytos paraiškos dalyvauti skelbiamose būstų nuomos derybose gali būti siunčiamos paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki 2024 m. vasario 14 d. imtinai.

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

 

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su būstų nuomos pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros vadovę Agatą Isajevą, el. p. agata.isajeva@vmb.lt, tel. 8 600 91911.