Savivaldybės patalpų pardavimo procesų organizavimas

Savivaldybės patalpų pardavimo procesų organizavimas

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-16 įsakymu Nr. 30-130 patvirtintais SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įstatais, Įmonė:

priima prašymus asmenų (pareiškėjų), pageidaujančių pirkti Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (išskyrus palėpes);

suranda turto vertintojus, kurie nustato parduodamo Savivaldybės būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastatų turto vertę;

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo ir įkainojimo aktų tvirtinimo.