Prašymų formos

Prašymų formos

Visos SĮ „Vilniaus miesto būstas“ paslaugų prašymų formos vienoje vietoje.

Svarbu: į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ besikreipiantys asmenys ir šeimos privalo būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste (išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl subsidijos būstui įsigyti – tuomet pakanka, kad vienas besikreipiantis būtų deklaruotas Vilniuje).

Prašymus SĮ „Vilniaus miesto būstas“ galima teikti:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos;
 • el. paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje;
 • paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Nepamirškite kartu su prašymais pateikti reikalingų dokumentų!


Prieš pateikiant prašymą, prašome susipažinti su dokumentais žemiau:

Pranešimas klientams apie asmens duomenų tvarkymą

Sutikimas dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais


Jei nerandate jums reikalingos prašymo formos žemiau, galite užpildyti gyventojų prašymo formą.

1. Prašymas dėl paramos būstui įsigyti (gauti subsidiją)

Prašymas dėl paramos būstui įsigyti (BP-1)

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį:
  • sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  • teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  • neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pažyma apie asmens ar šeimos nuosavybės teise turimą ir pastaruosius 5 metus turėtą nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (reikia informacijos apie visų šeimos narių (taip pat ir vaikų) turtą). Jeigu asmuo ar šeima turto neturi, reikia pateikti tai įrodančią pažymą;
 • dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) faktiškai vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba):
  • vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) mirties faktą patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, mirties liudijimas ar išrašas iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro);
  • įsiteisėjęs teismo sprendimas (-ai) dėl:
   • santuokos nutraukimo ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo;
   • vienam iš tėvų neterminuotai apribotos tėvų valdžios;
   • vieno iš tėvų pripažinimo neveiksniu;
   • vaiko (-ų) išlaikymo sutarties patvirtinimo;
   • vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo, jei vaikas (-ai) gimė nesusituokusiems asmenims, o vaiko (-ų) gimimo įraše nurodyti abu tėvai;
   • vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;
  • įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo vienam iš tėvų paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė.

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/subsidija-bustui-isigyti/

2. Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

NUOMININKAMS:

 • prašymas dėl būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato (ar jo dalies) privatizavimo;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • naudojimosi patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis / orderis / sprendimas);
 • notaro ar seniūno patvirtintas susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;
 • VĮ „Registrų centras“ pažyma apie asmens (kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis) šeimos sudėtį, asmens duomenis;
 • pažymos apie įsiskolinimus arba visišką atsiskaitymą už prašomo pirkti nekilnojamojo turto komunalines paslaugas;
 • pradinės įmokos (iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką – 250 Eur) sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentų sąrašas nėra baigtinis – papildomų dokumentų pateikimas priklauso nuo konkretaus pagrindo, suteikiančio teisę įsigyti būstą.

BENDRASAVININKAMS:

 • prašymas dėl būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato (ar jo dalies) privatizavimo;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti patuštintas kambarys ar butas, įrodantis dokumentas (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro);
 • notaro ar seniūno patvirtintas bendraturčių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas patuštintas kambarys, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/savivaldybes-busto-isigijimas/

3. Prašymas įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (BP-3)

Prašymas įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (BP-3)

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį:
  • sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;
  • teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;
  • neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos).

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/asmenu-seimu-irasymas-i-sarasus-socialinio-busto-nuomai/

4. Prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma)

Prašymas skirtą būsto nuomos kompensaciją pervesti į sąskaitą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį: sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), sudaryta ne trumpiau kaip 1 metams ir įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre (NTR) bei pats NTR išrašas (nuomojamo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas negali būti mažesnis kaip 10 kv. m. arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame butų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • pažyma apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikia pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo) (šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/busto-nuomos-kompensacija/

5. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) - ne eilės tvarka

BP-5-forma – Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) – ne eilės tvarkaBP-5 prašymas

 1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
 2.  asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
 6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 10.  likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 • dokumentai įrodantys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka.
12. Prašymas dėl remonto

Prašymas dėl remonto

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

atsižvelgiant į situaciją, be prašymo vėliau gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų (pvz., pažymos iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir (ar) organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, namą administruojančios įmonės).

Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/socialinio-busto-nuoma/busto-remontas/