Prašymų formos

Prašymų formos

Visos SĮ „Vilniaus miesto būstas“ paslaugų prašymų formos vienoje vietoje.

Svarbu: į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ besikreipiantys asmenys ir šeimos privalo būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste (išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl subsidijos būstui įsigyti – tuomet pakanka, kad vienas besikreipiantis būtų deklaruotas Vilniuje).

Prašymus SĮ „Vilniaus miesto būstas“ galima teikti:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos;
 • el. paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje;
 • paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

 

1. Prašymas dėl paramos būstui įsigyti valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti

BP-1 – Prašymas iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
 • Registrų centro pažyma apie pastaruosius 5-rius metus turėtą/neturėtą nuosavą būstą;
 • Dokumentas įrodantis, kad esate našlaitis (likęs be tėvų globos iki 18 metų) arba neįgalumo/darbingumo pažymėjimas pagal poreikį.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikia:

 • AB SEB bankas
 • AB „Swedbank“,
 • Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 •  Grigiškių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus –  Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.)
2. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą - į eilę

BP-3-forma – Prašymas, dėl įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (į eilę)

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • Pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai.
3. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) - ne eilės tvarka

BP-5-forma – Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (dėl į socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) – ne eilės tvarkaBP-5 prašymas

 1. netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;
 2.  asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 4. šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 5. šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;
 6. šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 7. neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 8. šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 9. šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 10.  likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus.

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 • dokumentai įrodantys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka.
4. Prašymai dėl paramos būstui išsinuomoti - būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti

BP- 4 -forma – Prašymas būsto nuomos kompensacijai gauti
Pildoma, kai nesate įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

PRAŠYMO forma nuomos kompensacijos pratęsimui/skyrimui
Pildoma, kai jau este įrašyti į į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą arba norite pratęsti/pakeisti nuomos sutartį

Prašymas skirtą būsto nuomos kompensaciją pervesti į sąskaitą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius metus  – FR0001;
 • pasas ar ID kortelė suaugusiųjų šeimos narių ir vaikų gimimo liudijimai;
 • būsto nuomos sutartis;
 • Registrų centro (Lvivo g. 25-101) pažyma apie registruotą būsto nuomos sutartį.
6. Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Prašymas leisti pirkti Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą

Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos):

 • iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką – 250 Eur,
  sąskaitos numeris LT90 7300 0100 0055 7932,
  mokėjimo paskirtis – pradinis įnašas už prašomą pirkti Savivaldybės turtą adresu _____________;
 • dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą (Sutartį);
 • Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notaro ar seniūno patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma  pirkimo–pardavimo sutartis;
 • asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, šeimos sudėtį, asmens duomenis;
 • pažymą apie asmens įsiskolinimus arba visišką atsiskaitymą už prašomo pirkti nekilnojamojo turto komunalines paslaugas (vandenį, šildymą, elektrą ir t.t.);
 • pagal poreikį kitus dokumentus.