Savivaldybės patalpų administravimas ir priežiūra

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2017 – 2020 m. veiklos strategijos (patvirtintos 2017 m. sausio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. 30-131) tikslas – kuo tinkamesnis Įmonei priskirtų atlikti funkcijų vykdymas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių aktų, taip pat kitų asmenų teisių bei interesų, atsižvelgiant į kitose Europos sąjungos valstybėse sukauptą patirtį bei gerą praktiką, veiklos sričių, betarpiškai susijusių su pagrindine Įmonės vykdoma veikla bei atliekamomis funkcijomis, išplėtimas ir (ar) optimizavimas. Strategijoje yra numatytos kryptys, nustatančios efektyvų socialinio ir Savivaldybės būsto administravimą bei laiku vykdomą socialinio ir Savivaldybės būsto priežiūrą.
Siekiant laiku užtikrinti savalaikė socialinio ir savivaldybės būsto priežiūrą, t. y. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis (toliau – Patalpomis), priežiūrą. numatyta penkios pagrindinės priemonės:

  1. Būstų tikrinimas.
  2. Remonto darbų planavimas.
  3. Rangovų kontrolė (darbų atlikimo metu, garantiniu laikotarpiu ir pan.).
  4. Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas.
  5. Glaudus bendradarbiavimas su būsto nuomininkais, daugiabučių namų administratoriais, Vilniaus miesto savivaldybės struktūriniais padaliniais.