Ataskaitos

2022 m. ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. IV ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. Veiklos ataskaita

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis