Įstatymai

ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/noTANVuafi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/leSPSaNaiv/asr
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630/mYcwnjxkkS
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23/qhMNvebiud
Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4A66ACB9F97/EieeVrHZXd
Lietuvos Respublikos įstatymas dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EA9B23666E2/TAIS_458069
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/wNJWggYlJU
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1/cjidLVmZhl
Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D04F98F7C14/FWsPevKuio
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/cuqIGcUnNw