Nuomos mokesčio dalies kompensacija

Nuomos mokesčio dalies kompensacija

Parama būstui išsinuomoti teikiama būstą išsinuomojusiems gyventojams mokant nuomos kompensaciją vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu. Šios kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba prie mokamos LR Vyriausybės nustatyto dydžio nuomos mokesčio dalies kompensacijos nusprendė skirti ir kompensaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. Mokamų Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės kompensacijų suma neturi viršyti nuomos sutarties ir rinkos nuomos kainų.

Vilniaus miesto savivaldybės kompensacijos:


Teisę į būsto nuomos kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie:

 • Lietuvoje neturi nuosavo būsto,
  • arba kurių nuosavas būstas yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. (Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis),
  • arba kurių nuosavo būsto (būstų) vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas (naudingųjų plotų suma) yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 kv. m. (arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • yra Vilniaus mieste deklaravę savo gyvenamąją vietą ir šioje savivaldybėje išsinuomoję gyvenamosios paskirties būstą;
 • būsto nuomos sutartį yra sudarę ne trumpiau kaip 1 metams;
 • būsto nuomos sutartį yra įregistravę VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija šių nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):

Nuomos kompensacija

Galimą gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį galite preliminariai paskaičiuoti skaičiuoklės pagalba.

Norintys gauti nuomos kompensaciją turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

 • prisijungus prie SĮ „Vilniaus miesto būstas“ interneto svetainės www.vmb.lt savitarnos ir užpildžius prašymo gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją formą (BP-4) (jei asmuo ar šeima yra neįrašyti į socialinio būsto laukiančių asmenų eilę) arba prašymo dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo/pratęsimo formą (jei asmuo ar šeima jau yra socialinio būsto laukiančių asmenų eilėje);
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus elektroniniu paštu info@vmb.lt;
 • apsilankius Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje ir pateikus žemiau nurodytus dokumentus;
 • atsiuntus žemiau nurodytus dokumentus paštu adresu Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma) (jei asmuo ar šeima yra neįrašyti į socialinio būsto laukiančių asmenų eilę) arba prašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo/pratęsimo (jei asmuo ar šeima jau yra socialinio būsto laukiančių asmenų eilėje). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pagal poreikį: sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
 • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
 • informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
 • būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), sudaryta ne trumpiau kaip 1 metams ir įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre (NTR) bei pats NTR išrašas (nuomojamo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas negali būti mažesnis kaip 10 kv. m. arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
 • išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame butų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Po prašymo pateikimo:

 1. Prašymas perduodamas nagrinėti atsakingam darbuotojui;
 2. Prašymas nagrinėjimas 30 kalendorinių dienų;
 3. Jei prašymas tenkinamas, rengiamas direktoriaus įsakymas, pasirašomas per 3 kalendorines dienas;
 4. Gautas įsakymas perduodamas buhalterijai apmokėjimui atlikti;
 5. Pinigai į gavėjo sąskaitą pervedami iki einamojo mėnesio 25 d.

Paaiškinimai

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas.

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

< Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai >