Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti organizavimas

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti organizavimas

Vadovaudamasi SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įstatais (patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-16 įsakymu Nr. 30-130), Įmonė:

  1. Rengia pažymas bankams apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.
  2. Administruoja asmenų ir šeimų, deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniuje, įrašymo į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašus.
  3. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinio būsto išnuomojimo įrašytiems į sąrašus asmenims ir Tarybos sprendimų projektus dėl socialinio būsto išnuomojimo neįrašytiems į sąrašus asmenims.
  4. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvirtinimo.