Paslaugos

Paslaugos

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ – vilniečių partneris, skatinantis turėti namus. Įmonės teikiamos paslaugos: vilniečių apgyvendinimo socialiniuose būstuose organizavimas, būstų priežiūra, socialinio būsto fondo plėtros organizavimas, valstybės paramos gyventojams apsirūpinti nuosavu būstu teikimas ar nuomos mokesčio kompensavimas.

Įmonė administruoja apie 3,5 tūkst. Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių NT objektų. Parama vilniečiams būstui įsigyti ir išsinuomoti teikiama vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms nuomojant socialinį būstą ar mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas, kurios skirtos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.