Paslaugos

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas nustato paramos būstui įsigyti
ar išsinuomoti teikimo asmenims ir šeimoms principus, finansavimo šaltinius, formas, paramą
būstui įsigyti ar išsinuomoti gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat socialinio būsto ir
savivaldybės būsto nuomos bei būsto pardavimo sąlygas ir tvarką.

Parama būstui išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms nuomojant socialinį būstą ar mokant
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant
subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.