Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ komisijos ir darbo grupės yra sudarytos konkrečioms užduotims (arba funkcijoms) atlikti ir įmonės kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

Patalpų remonto darbų komisija

Informacija ruošiama…

Nuomos teisinių santykių nagrinėjimo komisija

Informacija ruošiama…

Viešųjų pirkimų komisija

Informacija ruošiama…

Būsto administravimo darbo grupė

Informacija ruošiama…