Korupcijos prevencija

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savo veiklą grindžia nešališkumo, skaidrumo ir nulinės tolerancijos korupcijai principais. Įmonė griežtai pasisako prieš bet kokias korupcijos apraiškas. Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą bei didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Įmonė įgyvendina šias korupcijos prevencijos priemones:

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ parengtų teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti numatomo reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti. SĮ ,,Vilniaus miesto būstas“ parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius: https://vilnius.lt/lt/personalas/korupcijos-prevencija/teises-aktu-antikorupcinis-vertinimas/

Patvirtintas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Praneškite apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Apie korupcijos pasireiškimą taip pat galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, anoniminis pasitikėjimo tel. (8 5) 211 2885 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://vilnius.lt/lt/personalas-ir-teise/korupcijos-prevencija

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas)

Pranešimus gali palikti esami ir buvę SĮ „Vilniaus miesto būstas“ darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Įmone.

Čia galite pateikti pranešimą dėl pažeidimų Įmonėje, keliančių grėsmę viešajam interesui, kurie tapo žinomi iš turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Įmone. Taip pat Įmonės darbuotojai vidiniu kanalu gali teikti pranešimus apie patiriamą psichologinį smurtą, mobingą ar netinkamo elgesio atvejus.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Pranešimų, gautų vidiniu pranešimų kanalu, teikimo ir nagrinėjimo taisyklėse.

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti el. paštu pranesk@vmb.lt.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos: