Naujienos

Savivaldybė, vykdant suplanuotus strateginius tikslus, iki 2024 m. imtinai planuoja įsigyti virš 400 butų Vilniaus mieste. Šiam tikslui pasiekti 2021-06-28 buvo priimtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl socialinių būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, kuriuo yra panaikintas energinio naudingumo klasės reikalavimas ir patvirtintos maksimalios mokėtinos 1 kv. m kainos pagal pastatų statybos metus.

Pirkimo objektas – 1-4 kambarių butai, esantys ne senesniuose nei 1961 m. statybos pastatuose. Didžiausias prioritetas teikiamas įrengtiems butams, bet pažymėtina, kad butai perkami be baldų. Perkant butus atkreiptinas dėmesys, kad buto faktinis išplanavimas atitiktų kadastrinius matavimus, priešingu atveju, pardavėjų prašoma užsakyti naujus kadastrinius matavimus. Statybos baigtumas, paraiškų teikimo dieną įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 50 procentų. Pirkimo objekto kaina nustatoma atlikus individualų vertinimą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Neperkami butai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse, poilsio pastatuose; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose; esantys bendrosios dalinės nuosavybės objektu.

Paraiškos (pasiūlymai) nuo šiol gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška būtina yra pateikti užpildytą sutikimo formą ir buto kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Užpildytos paraiškos dalyvauti neskelbiamose derybose gali būti siunčiamos paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt .

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su butų pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros projektų vadovę Agatą Isajevą, el. p. agata.isajeva@vmb.lt, tel. (8 5) 240 9400, mob. tel. 8 600 91911.