Naujienos

Vilniaus miesto savivaldybė socialinio būsto reikmėms perka 180 būstų

Savivaldybė, vykdant suplanuotus strateginius tikslus, planuoja įsigyti 180 būstų Vilniaus mieste. Šiam tikslui pasiekti 2023-06-08 buvo priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-30 „Dėl socialinių būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, kuriuo yra  patvirtintos maksimalios mokėtinos 1 kv. m kainos pagal pastatų statybos metus bei kiti reikalavimai perkamiems būstams.

Pirkimo objektas – 1-4 kambarių gyvenamosios paskirties būstai, esantys ne ankstesnės nei 1961 m. statybos mūriniuose/plytiniuose pastatuose. Didžiausias prioritetas teikiamas mažesnio ploto įrengtiems būstams. Perkant būstus atkreiptinas dėmesys, kad būsto faktinis išplanavimas atitiktų kadastrinius matavimus, priešingu atveju, kandidatų prašoma užsakyti naujus kadastrinius matavimus. Statybos baigtumas, paraiškų teikimo dieną įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 50 procentų. Pirkimo objekto kaina nustatoma Savivaldybės lėšomis atlikus individualų turto vertinimą. Neperkami būstai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse, poilsio pastatuose; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose; esantys bendrosios dalinės nuosavybės objektu.

Paraiškos (pasiūlymai) gali būti teikiamos ir elektroniniu būdu. Kartu su paraiška būtina yra pateikti užpildytą sutikimo formą ir buto kadastrinių matavimų bylos kopiją (arba plano kopiją). Neįsigijus reikiamo kiekio būstų skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ būstų pirkimas bus tęsiamas neskelbiamų derybų būdu.

Užpildytos paraiškos dalyvauti skelbiamose derybose gali būti siunčiamos paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki 2023 m. liepos 11 d. imtinai. Su pirkimo dokumentais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą – https://aktai.vilnius.lt/document/30393995.

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su būstų pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros projektų vyr. specialistę Jolantą Dudzinską, el. p. jolanta.dudzinska@vmb.lt, tel. 8 601 69955 arba 8 600 91911.