Naujienos

Kompleksinė pagalba seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) pradeda projektą kompleksinės pagalbos ukrainiečiams, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto ir išnaudojimo po karo pradžios 2022 m. vasario 24 d.  

Projektas numato teisinę, medicininę, psichologinę ir materialinę pagalbą. Pagalba teikiama visiems – moterims, vyrams ir vaikams, nepriklausomai, kur tai atsitiko – Ukrainoje ar už jos ribų.

Kompleksinė pagalba seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos kopži

Kontaktinis asmuo: 

Projekto „Kompleksinė pagalba seksualinės prievartos aukoms iš Ukrainos“ koordinatorius

Aleksej Omeljančiuk

Mob. tel. 8-655-93760

ua.victimsupport@anti-trafficking.lt

 

Daugiau informacijos:

ГО „Волинські перспективи“

SVSV LT-UA : Support for Victims of Sexual Violence

Pagalba ukrainiečiams: kas priklauso pabėgėliams?