Naujienos

Būsto nuomos kompensacijų pokyčiai nuo 2024-07-01

Informuojame, kad nuo 2024-07-01 pasikeis ir įsigalios LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai. Būsto nuomos kompensacijų pokyčiai palies jau gaunančius arba norinčius gauti būsto nuomos mokesčio dalies / išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijas.

Skubame nuraminti, jog asmenims ir šeimoms, kuriems būsto nuomos kompensacija jau yra paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, kompensacijos dydis bus perskaičiuotas per 30 dienų nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos be atskiro asmens ar šeimos prašymo. Perskaičiuotas kompensacijos dydis bus taikomas nuo 2024-07-01 iki 2024-12-31, bet ne vėliau nei galioja asmenų ar šeimų būsto nuomos sutartys.

Svarbiausi pokyčiai nuo 2024-07-01

Teisę į kompensaciją turės asmenys ir šeimos, kurių nuomos mokesčio dydis per mėnesį neviršys vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančių pajamų. Bus vertinamos visos pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą deklaruotos pajamos, išskyrus kompensaciją. Jeigu pajamų vidutinis dydis bus mažesnis už būsto nuomos mokesčio dydį, bus vertinamos visos iki kreipimosi gautos praėjusių 6 mėnesių asmenų ir šeimų pajamos.

Jeigu dėl kompensacijos kreipsis pilnametis, ne vyresnis kaip 24 metų, nedirbantis (taip pat savarankiškai nedirbantis, kaip tai suprantama pagal LR valstybinio socialinio draudimo įstatymą) besimokantis asmuo, mokslo ar studijų tikslais pakeitęs nuolatinę gyvenamąją vietą, jis turės pateikti mokslo ar studijų institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šios institucijos bendrabučiuose nepakanka apgyvendinimo vietų ir (ar) kad šis asmuo neatsisakė jam pasiūlytos apgyvendinimo vietos (kai šios institucijos bendrabučiuose laisvų vietų yra). Kompensacijos dydžiui apskaičiuoti bus atsižvelgta į nuomos mokesčio dydį ir vidutinį mokesčio bendrabutyje dydį per mėnesį ir visais atvejais kompensacijos dydis neturės viršyti pusės VRP dydžio (88 Eur).

Kas nebegaus kompensacijų?

Kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, kurio būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis per mėnesį viršija vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančių pajamų (tiek pagal deklaruotas pajamas, tiek pagal asmens ar šeimos praėjusių 6 mėnesių pajamas, gautas iki kreipimosi dėl kompensacijos). Šis reikalavimas nėra taikomas iki 24 metų nedirbančiam* asmeniui, kuris mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje, mokslo ar studijų tikslais pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje;
  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
  • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius.

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Asmenims ir šeimoms kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 30 proc. būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dalį, kurią apmokės asmuo ar šeima savo lėšomis, ir kuri negalės viršyti 1 VRP dydžio vienam asmeniui ir 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (kur n – šeimos narių skaičius) dydžio šeimai.

Šis pakeitimas negalioja nedirbantiems besimokantiems asmenis iki 24 metų, kurie mokslo ar studijų tikslais pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje. Jiems kompensacijos dydis bus apskaičiuojamas iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant mokslo ar studijų institucijos išduotoje pažymoje nurodytą vidutinio apgyvendinimo institucijos bendrabutyje mokesčio asmeniui per mėnesį dydį. Šiems asmenims kompensacija negalės viršyti 0,5 VRP (88 Eur) dydžio.

Kompensacijų apskaičiavimų pavyzdžiai

1 pavyzdys: asmens be šeimos deklaruotos pajamos sudaro 7500 Eur, o jo būsto nuomos mokestis yra 500 Eur per mėnesį. Šis nuomos mokestis neviršija vidutiniškai per mėnesį asmeniui tenkančių pajamų (625 Eur), taigi, jis turi teisę į kompensaciją. Kompensacijos dydis per mėnesį šiam asmeniui būtų 176 Eur, t. y., 1 VRP.

2 pavyzdys: dviejų asmenų šeima deklaravo 1500 Eur dydžio gautas pajamas už praėjusius metus, o iki kreipimosi dėl kompensacijos gautos praėjusių 6 mėnesių šeimos pajamos sudaro 6000 Eur. Būsto nuomos mokestis – 250 eurų. Pagal deklaruotas pajamas šeima negautų kompensacijos, kadangi būsto nuomos sutartyje nurodytas būsto nuomos mokesčio dydis per mėnesį viršytų vidutiniškai per mėnesį šeimai tenkančias pajamas. Tačiau tokiu atveju būtų vertinamos iki kreipimosi dėl kompensacijos gautos praėjusių 6 mėnesių šeimos pajamos per mėnesį, kurios neviršija vidutiniškai per mėnesį šeimai tenkančių pajamų. Taigi, dviejų asmenų šeima turi teisę į kompensaciją. Kompensacijos dydis šiai šeimai bus 175 eurai per mėnesį.

 

 

Kaip pateikti prašymą gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją rasite čia: https://www.vmb.lt/busto-nuomos-kompensacija/