Kompensacijos skaičiuoklė

error-line

KOMPENSACIJOS SKAIČIUOKLĖ

Įveskite duomenis ir sužinokite, kokia būtų preliminari kompensacija nuomai:

*kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio

KOMPENSUOTINA SUMA

Suveskite duomenis į skaičiuoklę.
0€

Būsto nuomos kompensacijos skaičiuoklė pateikia preliminarius duomenis. Jei norite tiksliai sužinoti, kokia kompensacija Jums priklauso, kviečiame užpildyti prašymą. Visą informaciją apie nuomos mokesčio dalies kompensaciją rasite čia.

Asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys: asmuo uždirba atskaičius mokesčius apie 710 eurų, o jo būsto nuomos mokestis yra 400 eurų per mėnesį. Šis nuomos mokestis sudaro apie 56 proc. mėnesinių asmens pajamų, taigi, jis turi teisę į būsto nuomos mokesčio kompensaciją. 40 proc. mėnesinių asmens pajamų sudaro 284 eurus. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis per mėnesį šiam asmeniui būtų 116 eurų, t. y., mažiau nei 1 VRP.

2 pavyzdys: du dirbantys asmenys uždirba iš viso 1420 eurų per mėnesį. Būsto nuomos mokestis – 700 eurų. Tai sudaro apie 50 proc. Šeimos mėnesio pajamų, taigi, toks dydis atitinka Įstatyme pateiktą įsipareigojimų ir pajamų santykio ribą. 40 proc. šeimos pajamų dalis lygi 568 eurams. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis šiai šeimai bus 132 eurai per mėnesį.