Specialieji įpareigojimai

Įmonė 2024 m. planuoja atlikti perėjimą prie tarptautinių verslo apskaitos standartų ir gauti specialiųjų įpareigojimų patvirtinimą, todėl informacija šiuo metu dar rengiama.