Naujienos

Pratęstos kompensacijos ukrainiečiams

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ primena, kad kompensacijos už ukrainiečių apgyvendinimą pratęstos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Taip pat pratęstas ir būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimas ukrainiečiams.

Kompensacijos už apgyvendintus ukrainiečius

Nutarimo „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimuose įtvirtinta, kad kompensacijos už būsto suteikimą Ukrainos piliečiams mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Minėti pakeitimai įsigaliojo 2022 m. gruodžio 24 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19fa434082b011ed8df094f359a60216).

Norint ir 2023 metais gauti kompensaciją už apgyvendintus užsieniečius reikia pateikti prašymą dėl kompensacijos mokėjimo pratęsimo, jei visų kitų dokumentų galiojimo terminas nesibaigęs. Jeigu yra pasibaigęs panaudos sutarties terminas, sutartis turi būti pratęsta (negalima sudaryti naujos sutarties). Taip pat svarbu, kad Ukrainos piliečiai privalo atnaujinti leidimą gyventi Lietuvoje. Kompensacija mokama iki kol galioja panaudos sutartis, bet ne ilgiau nei iki 2023-12-31.

Taigi, panaudos davėjai, kuriems kompensacijoms skirtos (priimti sprendimai) iki 2023 m. kovo 4 d., dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir pateikti prašymą.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos ukrainiečiams

Norėdami ir 2023 metais gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, jei nuomos sutarties terminas nėra pasibaigęs, Ukrainos piliečiai turi pateikti pratęstą leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Jį galima pratęsti el. būdu prisijungus prie Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapio https://www.migracija.lt/e-leidimas. Nepateikus pratęsto leidimo laikinai gyventi Lietuvoje iki kovo 4 d., kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o išmokėta kompensacija turi būti grąžinama. Kompensacija mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis.

 

Daugiau informacijos:

Visi pokyčiai nuo 2023 metų

Vilniaus miesto savivaldybės parama atvykstantiems iš Ukrainos

Nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas ukrainiečiams

Informacija apie kompensacijų už apgyvendintus ukrainiečius skyrimą