Noriu įsigyti nuomojamą savivaldybės būstą

Asmenys sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi teisę įsigyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis ir rinkos kainomis:

Lengvatinėmis kainomis būstą gali įsigyti:

  • Nuomininkai, kurie turi išduotus Seimo sudarytos Butų privatizavimo komisijos iki 1998 m. liepos 1 d. leidimus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
  • Nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
  • Nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
  • Nuomininkai (reabilituoti politiniai kaliniai, tremtiniai ar jų našliai ir vaikai), kurie grįžę į Lietuvos Respubliką Vyriausybės ir kitų įgaliotų instituciją nustatyta tvarka;
  • Nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
  • Nuomininkai, kuriems teisę įsigyti nustato Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (arba) kiti teisės aktai, susiję su jo įgyvendinimu.

Norėdami privatizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą, turite kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) ir pateikti prašymą dėl būsto privatizavimo, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, naudojimosi patalpomis teisinį pagrindą (orderį, sprendimą), pažymą apie asmens duomenis, notariškai patvirtintą susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, pradinės įmokos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas, pažymos dėl atsiskaitymo už Savivaldybės būsto nuomą ir komunalines paslaugas. Dokumentų sąrašas nėra baigtinis, papildomi dokumentai pateikiami nuo konkretaus pagrindo, suteikiančio teisę įsigyti būstą.

Rinkos kainomis būstą gali įsigyti:

  • Nuomininkai, kurie nuomojasi butus ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Norėdami privatizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą, Jūs turite kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilniuje) ir pateikti prašymą dėl būsto privatizavimo, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, naudojimosi patalpomis teisinį pagrindą (orderį, sprendimą), pažymą apie asmens duomenis, bei notariškai patvirtintą susitarimą, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, pradinės įmokos sumokėjimą pagrindžiantis dokumentas, pažymos dėl atsiskaitymo už Savivaldybės būsto nuomą ir komunalines paslaugas. Dokumentų sąrašas nėra baigtinis, papildomi dokumentai pateikiami nuo konkretaus pagrindo, suteikiančio teisę įsigyti būstą.

Informuojame, kad iki prašymo pateikimo Pareiškėjas turi sumokėti Vykdytojui pradinę įmoką -150 Eur.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ sąskaita pradiniam įnašui sumokėti už prašomą pirkti Savivaldybės turtą LT90 7300 0100 0055 7932.

Prašymas leisti pirkti

Paslaugos aprašymas dėl privatizacijos