Elektra

Elektra

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ primena: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kurį valdo valstybės kapitalo AB „Ignitis grupė“, skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.

Jei sutriko elektros energijos tiekimas

Jei sutriko elektros energijos tiekimas daugiabutyje, kreipkitės į daugiabučio elektros ūkio prižiūrėtoją – asmenį, kuris atsakingas už elektros įrenginių eksploatavimą, arba į daugiabutį prižiūrinčią organizaciją.

Taip pat apie elektros apskaitos prietaisų gedimą, plombų ar kitus pažeidimus, elektros įtampos svyravimą, nelegalaus elektros vartojimo atvejus ir pan. galite pranešti AB ESO arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Pastebėję sutrikimų vidiniame elektros tinkle, turite pasirūpinti jų pašalinimu. Dėl to rekomenduojama kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (telefonu 8 5 277 9090 arba el. paštu info@vmb.lt) arba į asmenis, turinčius Valstybinės energetikos inspekcijos išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti elektros įrenginių priežiūrą.

Naudodami elektrą:

  • turite pasirūpinti, kad elektros instaliacija būtų tvarkinga;
  • į vieną elektros lizdą ar prailgintuvą nejunkite per daug buities prietaisų;
  • neviršykite suteiktos leistinosios naudoti galios;
  • turite pasirūpinti tinkama visų elektros įrenginių ir prietaisų būkle ir saugiai juos naudoti;
  • nekabinkite daiktų ant elektros laidų ir kabelių;
  • nenaudokite elektros laidų ir kabelių su pažeista izoliacine medžiaga;
  • neprikalkite elektros laidų ir kabelių;
  • sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, pagal galiojančias kainas bei tarifus, atsiskaitykite su ESO ir (ar) tiekėju už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas paslaugas;
  • nedelsiant informuokite AB ESO apie visus elektros apskaitos prietaisų gedimus, plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį, pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis, elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą, elektros energijos persiuntimo sutrikimus;
  • leiskite AB ESO darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir (ar) AB ESO įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus ir elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

Daugiau informacijos:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO): www.eso.lt, ESO klientų aptarnavimas: +370 697 61852, elektros tiekimo sutrikimai: 1852, dujų avarinė tarnyba: 1804

SĮ „Vilniaus miesto būstas“: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt