Vandentiekis

Vandentiekis

Už vandentiekį Vilniuje atsakinga UAB „Vilniaus vandenys“. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ primena, kaip gyventojams reikia pasirūpinti savo vandentiekiu ir pataria, kaip elgtis avarijos metu.

Vandens skaitikliai

Vandens skaitiklius Vilniaus mieste įrengia, prižiūri ir keičia UAB „Vilniaus vandenys“. UAB „Vilniaus vandenys“ darbuotojai skaitiklių ir jų rodmenų patikros darbus atlieka individualiuose namuose ir įmonėse, o UAB „City service engineering” darbuotojai – daugiabučiuose. Vandens skaitiklių keitimo darbus gali atlikti ir įmonės „Kanava”, „Revika”, „Corpus PRO” ir „Vilduja” darbuotojai.

Atvykę darbuotojai vilki specialiais darbo drabužiais, ant kurių matyti darbus vykdančios įmonės logotipas bei privalo parodyti darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka. Būkite atidūs saugodamiesi sukčių – įmonės darbuotojai niekada neprašo už paslaugas atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Pastatų įvadinių vandentiekio skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o įrengtų butuose ir individualiuose namuose – 6 metai. Jei vandens skaitiklio patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o klientas nesudaro sąlygų jį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas nuo atsisakymo įsileisti darbuotoją dienos skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padvigubinus.

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą galima pranešti visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 19118.

Jei būstą užliejo vandeniu:

  1. Užsukite vandens sklendes;
  2. Skambinkite avarinei tarnybai;
  3. Įspėkite kaimynus;
  4. Pakelkite baldus;
  5. Pašalinkite vandenį;
  6. Statykite drėgmės surinktuvus.

Jei bute įvyko vandentiekio avarija, kreipkitės į daugiabutį prižiūrinčią organizaciją. Užregistruoti įvykusią avariją galima ir telefonu 8 800 10880.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, namą prižiūrinčios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame turi būti užfiksuoti vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas turi būti surašytas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas Jums.

Likvidavus avariją, apie tai turite nedelsiant informuoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ klientų aptarnavimo telefonu 19118. Sutartu laiku į namus atvykęs specialistas vėl užplombuos vandens skaitiklį.

Atsiskaitymas už paslaugas

Tam, kad pateikiami mokėjimo pranešimai / PVM sąskaitos faktūros už per ataskaitinį (kalendorinį) mėnesį UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas (geriamojo (šalto) vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą) būtų tikslūs, turite iki paskutinės einamojo mėnesio dienos deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių faktinius rodmenis. Rekomenduojama tai daryti paskutiniąją mėnesio savaitę, rodmenis deklaruokite tik sveikaisiais skaičiais (be kablelių).

Deklaruoti rodmenis patogiausia UAB „Vilniaus vandenys“ savitarnos svetainėje (www.savitarna.vv.lt). Gyventojai deklaruoti faktinius skaitiklių rodmenis taip pat gali visose įmokas priimančiose vietose: per elektroninę bankininkystę skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“, savitarnos svetainėse „Ignitis“ (www.e.ignitis.lt), „Viena sąskaita“ (www.vienasaskaita.lt) arba Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose, „Narvesen“ ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose, „Perlo“ terminaluose bei „Maxima“ parduotuvių kasose.


Daugiau informacijos:

UAB „Vilniaus vandenys“: www.vv.lt, 19118, info@vv.lt

SĮ „Vilniaus miesto būstas“: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt