Gyvūnų laikymo taisyklės

Gyvūnų laikymo taisyklės

Laikydami gyvūną pirmiausia turite užtikrinti, kad nenukentėtų aplinkinių gyvenimo kokybė, sveikata, turtas.

Nugaišus gyvūnui, jį palaidoti galite tik oficialiose gyvūnų kapinėse, kurios Vilniaus mieste yra Panerių seniūnijos teritorijoje, Pirklių g. 50.

Privalote:

 • registruoti ir skiepyti šunis, kates LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • nuolat rūpintis gyvūnų sveikata – sergantys ar ligos požymių turintys gyvūnai turi būti nedelsiant gydomi veterinaro, privalote vykdyti jo nurodymus, taip pat privalote užtikrinti, kad sergantys gyvūnai nekontaktuotų su sveikaisiais;
 • užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės, nedarytų žalos gyventojams, aplinkai, nesužeistų kitų gyvūnų;
 • atlyginti gyvūnų padarytą žalą LR civilinio kodekso nustatyta tvarka;
 • turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ir pan.) ekskrementams surinkti vedžiodami, būdami su gyvūnais viešoje vietoje;
 • sudaryti sąlygas policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ar Savivaldybės administracijos pareigūnui nustatyti šuns, katės tapatybę;
 • įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti savo veiklą ir turėti reikiamus leidimus, jei laikote gyvūnus pasipelnymo tikslais (įskaitant atvejus, kai gyvūnus veisiate neplanuotai, atsitiktinai ar nesistemingai).

Draudžiama:

 • laikyti gyvūnus uždaroje patalpoje be gryno oro, ventiliacijos, palikti juos lauke esant ekstremalioms karščio ar šalčio sąlygoms;
 • šunis ir kates laikyti bendrabučiuose, dviejų butų ir daugiabučių namų butuose, kuriuose gyvenantys žmonės naudojasi bendromis virtuvėmis, tualetais, voniomis (šis draudimas netaikomas, jeigu gyvūnas nelaikomas šiose bendrojo naudojimo patalpose ir jo šeimininkas užtikrina, kad gyvūnas į jas nepatektų, arba jeigu šeimininkas yra gavęs visų bendromis patalpomis besinaudojančių gyventojų sutikimus);
 • laikyti gyvūnus rūsiuose, atviruose balkonuose, ant daugiabučių namų stogų ir kitose bendrojo naudojimo ar pagalbinėse patalpose, sudaryti sąlygas gyvūnams patekti į šias vietas;
 • gyvūnus vežti liftu, jei tam prieštarauja esantys lifte žmonės;
 • šerti benamius, laukinius gyvūnus balkonuose, viešose ir bendrojo naudojimo vietose, įrengti slėptuves benamėms katėms (jei norite pasirūpinti benamėmis katėmis, turite vykdyti Bešeimininkių kačių kastravimo programą);
 • vesti šunis su jiems nepritaikytais antsnukiais, antkakliais ar pavadėliais;
 • maudyti gyvūnus fontanuose, šaltiniuose bei vestis juos į viešuosius paplūdimius maudymosi sezono metu;
 • gyvūnų priežiūrai semti smėlį iš vaikų žaidimo ar skirtu barstyti šaligatvius žiemą, tvarkyti kapines, gesinti gaisrus dėžių su smėliu, pilti į šias dėžes smėlį su gyvūnų ekskrementais;
 • laikyti daugiau kaip du nekastruotus gyvūnus ir du nekastruotus tos pačios rūšies, bet skirtingų lyčių gyvūnus.

Daugiau informacijos:

Informaciją apie Savivaldybės teritorijoje rastus gyvūnus galite pateikti https://tvarkaumiesta.lt/, čia taip pat galima ieškoti savo pasimetusių augintinių.

Sugautais benamiais ir dingusiais gyvūnais rūpinasi Vilniaus gyvūnų globos namai, čia jie laikomi ir turi būti atsiimti per 14 parų. Apie pagautus gyvūnus Gyvūnų namai paskelbia interneto svetainėje http://vbgst.grinda.lt/. Jei gyvūnas yra registruotas Gyvūnų augintinių registre, darbuotojai nedelsdami apie gyvūną jums praneš.

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės

SĮ „Vilniaus miesto būstas“: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt