Nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas

Teisę į  būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) turi asmenys (šeimos):

 • kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių, t. y.:

Kompensacijų lentelė

 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma
 • išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje;
 • būsto nuomos sutartis sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams;
 • būsto nuomos sutartis įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją galite paskaičiuoti SKAIČIUOKLĖS  pagalba.
Primename, kad kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio.

Pažymime ir tai, jog Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021-02-19 sprendimu Nr. 1-865 prie mokamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio nuomos mokesčio dalies kompensacijos nusprendė skirti kompensaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, t. y. 200,00 Eur vienišiems asmenims, likusiems be tėvų globos, kurie yra įrašyti į Asmenų ar šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, bei 300,00 Eur neįgaliesiems, kurie turi teisę būstą išsinuomoti ne eilės tvarka, tačiau mokamų Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės Kompensacijų suma neturi viršyti nuomos sutarties ir rinkos nuomos kainų.


Norėdami pasinaudoti kompensacija, Jūs turite kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, arba el. paštu info@vmb.lt ir pateikti prašymą įrašyti Jus (Jūsų šeimą) į asmenų ir šeimų, gaunančių kompensaciją, sąrašą bei pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
 • būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams ir įregistruotą nekilnojamojo turto registre. Sutartyje turite nurodyti visus šeimos narius, kurie yra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą. Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, negali būti mažesnis kaip 10 kv. m.
 • Valstybės įmonės Registrų centras išduotą išrašą gautą užregistravus nuomos sutartį;
 • visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas;
 • informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas, duomenis apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką);
 • Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (deklaracijos forma FR0001);
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
SKRAJUTĖ

 <Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>