Socialinio būsto fondo plėtra

Socialinio būsto fondo plėtra

Socialinio būsto fondo plėtra – jos tikslas yra padidinti Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondą ir patenkinti turinčių teisę į paramą būstui Vilniaus miesto savivaldybėje asmenų ir šeimų poreikį į socialinio būsto nuomą.

Savivaldybė, vykdydama suplanuotus strateginius tikslus, iki 2024 m. imtinai planuoja įsigyti virš 400 butų Vilniaus mieste. Šiam tikslui pasiekti 2021-06-28 buvo priimtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1035 „Dėl socialinių būstų pirkimo sąlygų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, kuriuo yra panaikintas energinio naudingumo klasės reikalavimas ir patvirtintos maksimalios mokėtinos 1 kv. m kainos pagal pastatų statybos metus.

Reikalavimai

Pirkimo objektas – 1–4 kambarių butai, esantys ne senesniuose nei 1961 m. statybos pastatuose. Didžiausias prioritetas teikiamas įrengtiems 1–2 kambarių butams. Perkant butus atkreipiamas dėmesys, kad buto faktinis išplanavimas atitiktų kadastrinius matavimus, priešingu atveju pardavėjų prašoma užsakyti naujus kadastrinius matavimus.

Statybos baigtumas paraiškų teikimo dieną, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, turi būti ne mažesnis nei 50 procentų. Pirkimo objekto kaina nustatoma atlikus individualų vertinimą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Neperkami butai su bendro naudojimo patalpomis; įrengti pusrūsiuose, palėpėse, poilsio pastatuose; esantys mediniuose ar karkasiniuose pastatuose; esantys bendrosios dalinės nuosavybės objektu.

2023 m. būstų pirkimas bus ir toliau vykdomas neskelbiamų derybų būdu siekiant pritraukti kuo daugiau pardavėjų bei padidinti konkurenciją tarp jų.

Apie projektą

Socialinio būsto plėtrai užtikrinti yra vykdomas investicijų projektas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0011 „Socialinio būsto plėtra“. Minėtu projektu siekiama išspręsti problemą, susijusią su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto poreikį. Projektas įgyvendinamas visuose Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose. Iš viso numatoma įsigyti 175 socialinius būstus.

Projekto tikslinė grupė yra turinčios teisę į socialinį būstą šeimos ir asmenys bei jų šeimos nariai.

Įgyvendinus projektą, sumažės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą. Tikimasi, kad pagerės tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams, galimai bus taupomos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos kompensacijoms už šildymą, taip pat galimai sumažės jaunų ir aktyvių žmonių emigracija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 9 836 199,53 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos – 5 934 384,00 Eur ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo lėšos – 3 901 815,53 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Kur siųsti paraiškas

Užpildytos paraiškos dalyvauti neskelbiamose derybose gali būti siunčiamos paštu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt .

Paraiškos (pasiūlymo) forma

Sutikimo tikrinti duomenis apie butą forma

Kandidatai dėl pirkimo sąlygų ar kitų dokumentų, susijusių su butų pirkimu, gali kreiptis į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ kontaktinį asmenį – Plėtros projektų vyr. specialistę Jolantą Dudzinską, el. p. jolanta.dudzinska@vmb.lt , mob. tel. 8 601 69955.