Naujienos

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ primena, kurie klientai turi deklaruoti turtą ir pajamas.

Kasmet už kalendorinius metus deklaruoti turtą ir gautas pajamas* privalo gyventojai:

  • įrašyti į savivaldybėse sudarytus Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būto nuomą, sąrašus;
  • gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
  • socialinių būstų nuomininkai;
  • pateikę prašymus išsinuomoti būstą ne eilės tvarka;
  • savivaldybės būstų nuomininkai, norintys gauti nuomos mokesčių lengvatą.

Šiems gyventojams reikia užpildyti metinę gyventojo (pildo asmuo be šeimos) arba šeimos (pildo tėvai su mažamečiais vaikais) turto deklaracijos FR0001 formą ir jos priedus, ir viską pateikti iki kalendorinių metų gegužės 1 d. (arba, dėl LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų svarbių priežasčių, iki einamųjų metų birželio 1 dienos).

Atkreipiame dėmesį, kad, pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos (arba dėl Įstatyme nurodytų svarbių priežasčių iki einamųjų metų birželio 1 dienos) SĮ „Vilniaus miesto būstas“ turite pateikti užpildytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo 6 priedą bei dokumentus, patvirtinančius pinigų kilmę, jame nurodant Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas pajamas, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, neįskaitomos į asmenų ar šeimų gaunamas pajamas, jeigu asmuo ar šeima gavo tokių pajamų.

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 28 punktu (gyventojai bei jų šeimos nariai).