Darbuotojai

Tel. 8 5 277 9090
El. paštas info@vmb.lt

SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Naugarduko g. 98, LT-03160 Vilnius

SKYRIAI IR DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Administracija

Direktorė Rosita Žibelienė  el. p.: rosita.zibeliene@vmb.lt

Norėdami užsiregistruoti į priėmimą, prašome skambinti referentei Sonatai Markevičiūtei  tel. nr.: 8 616 85872


Vyr. finansininkė Barbara Markauskienė  el. p. : barbara.markauskiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 614 59118


Buhalterė Larisa Stefanovič  el. p.: larisa.stefanovic@vmb.lt,  tel. nr.: 8 665 31694


Buhalterė Ilona Kriškanienė el. p.: ilona.kriskaniene@vmb.lt,  tel. nr.: 8 620 61454

Plėtros projektų vadovė Agata Isajeva el. p.: agata.isajeva@vmb.lt,  tel. nr.: 8 600 91911


Plėtros projektų vyr. specialistė Jolanta Dudzinska el. p.: jolanta.dudzinska@vmb.lt, tel. nr.: 8 601 69955


 

Bendrųjų reikalų administravimo skyrius

Vedėja Agnė Matevičienė  el. p.: agne.mateviciene@vmb.lt, tel. nr.: 8 612 65968


Pavaduotoja Sigutė Gaidytė Budreikienė  el. p.: sigute.budreikiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 616 39985


Referentė Sonata Markevičiūtė  el. p.: sonata.markeviciute@vmb.lt, tel. nr.: 8 616 85872


Administratorė Vilma Kazakevičiūtė  el. p.: vilma.kazakeviciute@vmb.lt, tel. nr.: 8 614 71787


Konsultantė Rita Rūkienė  el. p.: rita.rukiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 682 07748


Viešųjų pirkimų specialistė Lina Bukavickienė  el. p.: lina.bukavickiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 628 41316


Archyvarė Rasa Čepliejienė  el. p.: rasa.cepliejiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 612 22565


Būsto administravimo skyrius

Vedėja Gražina Baranovičienė  el. p.: grazina.baranoviciene@vmb.lt, tel. nr.: 8 615 21007


Pavaduotoja Aušra Jankūnienė  el. p.: ausra.jankuniene@vmb.lt, tel. nr.: 8 673 00683


Vyr. specialistė Janina Kalantienė  el. p.: janina.kalantiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 615 27449


Vyr. specialistė Gintarė Jusčiūtė  el. p.: gintare.jusciute@vmb.lt, tel. nr.: 8 608 09632


Vyr. specialistė Ivona Labul  el. p.: ivona.labul@vmb.lt, tel. nr.: 8 682 93048


Vyr. Specialistė Ingrida Šapalaitė  el. p.: ingrida.sapalaite@vmb.lt, tel. nr.: 8 671 86198


Vyr. Specialistas Andžejus Stasevičius  el. p.: andzejus.stasevicius@vmb.lt, tel. nr.: 8 608 98891


Specialistė Raimonda Benetytė  el. p.: raimonda.benetyte@vmb.lt, tel. nr.: 8 601 12901


Specialistė Viktorija Plauskaitė  el. p.: viktorija.plauskaite@vmb.lt, tel. nr.: 8 608 09606


Specialistė Božena Tijušienė  el. p.: bozena.tijusiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 611 78312


Specialistė Evelina Rakovska  el. p.: evelina.rakovska@vmb.lt, tel. nr.: 8 687 16179


Teisės ir skolų administravimo skyrius

Vedėja Jurgita Justynovič  el. p.: jurgita.justynovic@vmb.lt, tel. nr.: 8 600 88143


Vedėjos pavaduotoja Agnė Liaukonytė  el. p.: agne.liaukonyte@vmb.lt, tel. nr.: 8 624 25506


Vyr. teisininkė Rūta Sasnauskienė  el. p.: ruta.sasnauskiene@vmb.lt, tel. nr.: 8 610 39813


Vyr. teisininkė Agnė Urnavičienė  el. p.: agne.urnaviciene@vmb.lt, tel. nr.: 8 687 68704


Teisininkė Laima Saulevičiūtė  el. p.: laima.sauleviciute@vmb.lt, tel. nr.: 8 616 85873


Teisininkė  Jurgita Zonytė  el. p.: jurgita.zonyte@vmb.lt, tel. nr.: 8 687 08599


Vyr. specialistė Gitana Kinach  el. p. gitana.kinach@vmb.lt, tel. nr.: 8 620 50210


Vyr. specialistė Teresa Borisova  el. p.: teresa.borisova@vmb.lt, tel. nr.: 8 618 26625


Vyr. specialistė Daiva Kazlauskienė  el. p.: info@vmb.lt, tel. nr.: 8 5 277 9090


Vyr. specialistas Edvin Bogdiun  el. p.: edvin.bogdiun@vmb.lt, tel. nr.:  8 608 09598


Specialistė Vaidutė Gvozdovienė el. p.: vaidute.gvozdoviene@vmb.lt, tel. nr.:  8 612 45157


Būsto priežiūros skyrius

Vedėjas Oleg Klopov  el. p.: oleg.klopov@vmb.lt, tel. nr.: 8 618 26638


Vedėjo pavaduotoja Barbora Bružienė  el. p.: barbora.bruziene@vmb.lt, tel. nr.: 8 608 09605


Specialistė  Banga Armalytė  el. p.: banga.armalyte@vmb.lt, tel. nr.: 8 608 43798


Specialistas Jaroslav Antonevič  el. p.: jaroslav.antonevic@vmb.lt, tel. nr.: 8 609 10545


Specialistas Andžej Mickevič  el. p.: andzej.mickevic@vmb.lt


Specialistė Gileta Latvėnienė  el. p.: gileta.latveniene@vmb.lt, tel. nr.: 8 657 76066


 

Žemėlapio API raktas nenurodytas. Prašome jį nurodyti šablono nuostatose.