Samorządowa spółka SĮ Vilniaus miesto būstas została założona 28 maja 2008 roku na mocy decyzji nr 1-474 Rady Samorządu Miasta Wilna w wyniku restrukturyzacji spółki UAB Bendruva. Obecnie spółka zarządza ponad 3500 składnikami mienia będących własnością Samorządu Miasta Wilna.

SĮ VILNIAUS MIESTO BŪSTAS ĮSTATAI

ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ tarnybiniai automobiliai
Eilės Nr. Automobilis Valst. Nr.
1 Seat Ibiza LFD365
2 Seat Ibiza LFD366
3 Seat Ibiza LFD367
4 Seat Ibiza LFD368
5 Seat Ibiza LFD369
6 VW Polo KDV928
7 VW Caddy KDU872
8 Seat Ibiza LHM650
9 Fiat Punto GBP369

Główne obszary działalności spółki:

  1.   Zarządzanie pomieszczeniami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Samorządu Miasta Wilna, przeznaczonymi do użytku przez mieszkańców jako pomieszczenia pomocnicze.
  2.     Organizacja wsparcia w związku z nabyciem pomieszczeń mieszkalnych dla mieszkańców Wilna.
  3.     Organizacja zakwaterowania w mieszkaniach socjalnych oraz w innych pomieszczeniach mieszkalnych.
  4.     Organizacja wdrażania postanowień programu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego.
  5.     Organizacja sprzedaży mieszkań samorządowych i budynków przeznaczonych dla gospodarstwa pomocniczego.

Misją samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas jest udzielanie osobom słabszym społecznie wsparcia w związku z najmem mieszkania w sposób szybki i sprawiedliwy społecznie, jak również efektywne zarządzanie i nadzór nad pomieszczeniami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które zostały powierzone spółce Samorządu Miasta Wilna.

Wizją samorządowej spółki SĮ Vilniaus miesto būstas jest przeistoczenie się w progresywne i nowoczesne przedsiębiorstwo spełniające wymagania Samorządu Miasta Wilna i modernizującego się społeczeństwa, potrafiące zabezpieczyć interesy wszystkich osób chcących otrzymać wsparcie w związku z najmem mieszkania.

Priorytetowym kierunkiem obranym przez spółkę na lata 2016–2020 jest zapewnienie jakościowych usług socjalnych zgodnie z zasadą równego traktowania, sprawiedliwości społecznej, skuteczności i efektywności. Cele strategiczne spółki:

  1.     Efektywne zarządzanie kolejkami po mieszkanie socjalne.
  2.     Szybkie udzielanie i zarządzanie wsparciem w związku z nabyciem mieszkania.
  3.     Zapewnienie rozwoju mieszkalnictwa socjalnego.
  4.     Efektywne zarządzanie mieszkaniami socjalnymi i samorządowymi.
  5.     Terminowe wykonywanie nadzoru nad mieszkaniami socjalnymi i samorządowymi.
Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas –  Rusnė Juozapaitienė el. paštas rusne@duomenuapsauga.eu

Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei SĮ “Vilniaus miesto būstas”