Terminuotos sutarties pratęsimas

Terminuotos sutarties pratęsimas

Savivaldybės ar socialinio būsto terminuota nuomos sutartis gali būti pratęsiama, jeigu neišnyko priežastys, dėl kurių būstas buvo išnuomotas.

Būsto nuomos sutartis gali būti nepratęsiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (nuolat, (ne mažiau kaip tris mėnesius) nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, kitais LR civiliniame kodekse ar būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).


Norintys pratęsti terminuotą nuomos sutartį, turi vienu iš nurodytų būdų pateikti prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“:

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo. Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro pažyma apie asmens ar šeimos nuosavybės teise turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
 • asmens ar visų pilnamečių šeimos narių rašytinis sutikimas gauti:
  • informaciją apie turimus indėlius ir gautas paskolas bankuose, kitose finansų įstaigose;
  • duomenis iš VĮ „Registrų centras“ apie turimą ar turėtą turtą;
  • informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus, jei ji nebuvo pateikta;
 • pažymos iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir (ar) organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, namą administruojančios įmonės);
 • būsto išnuomojimo pagrindas (orderis, sprendimas, įsakymas ir pan.).

Priklausomai nuo situacijos, vėliau gali reikėti pateikti ir kitokius dokumentus.


Daugiau informacijos: https://www.vmb.lt/, 8 5 277 9090, 19118, info@vmb.lt

<Daugiau papildomos informacijos galite rasti ir skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai>